Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Článek na serveru hruboskalsko.cz
Zavírání Skaláku 2017

se za úèasti 84 brigádníkù konalo v sobotu 21. øíjna. Sraz byl jako obvykle v 9.00 na Koupáku. 

Harmonogram:

9.00 - rozdìlení do skupin

9.15-15.00 - práce v terénu

13.00-16.00 - guláš na Koupáku

18.00 - x    - posezení na chatě za doprovodu rytmické skupiny JanaTátuše Žwaka.

 

Pøehled akcí:

-  SCHKO - stěžejní akce, zprùchodnění stružek mezi Přibylem a Podsemínským mlýnem                        u  Věžáku (G + 20)

- Lesy ÈR - oprava zábradlí a Adamova Lože a Janovy vyhlídky (Špek+3)

- Láznì - vyčištění žlabu na Podháji a úprava parkovištì pod chatou  (Jankù+1)

- kácení u kiosku v Lázních (RM+2)

- OÚ Hrubá Skála- pokraèování prací na høbitovì (J.Èerva+6)

- mostek u Koøeòáku (Tatuš+1)

- Zdeòkùv pramen pod Dominsteinem  (Sýofka+1))

- úklid schodù v Adamovì Loži a Myší Díøe (Dan L.+4)

- úklid  u Cintorinu (pí.Libánková+4)

- døíví na horolezecké chatì, nálet, sekání, keøe (Héïa+8)

- prameny  (Tuček+1)

- Poutnice (Homolková+1) 

- sbìr odpadkù v celém Skaláku

Video z akce, díky Zdeòku "Zelenému" ve vedlejším oknì.

Díky za úèast, Skalákonoš to vidí.

G.


  zpět ...
TJ Český ráj
430 historických fotek

Foto: Hokejisté na Koupáku

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2018
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy